Husk klargjøring før frosten kommer !

Veldig viktig å konservere båten !!

Konservering:

  • Husk ferskvannkjøring av motor
  • Frostvæske til frostsikring av motor
  • Antifrost natur til frostsikring av ferskvannsystem
  • Frostvæske til å frostsikre toalet

Deep Clean:

  • Fjerner misfarging, groing og rust, i kombinasjon med
  • Magic Svamp får du en helt utrolig effekt.
  • ** Husk Verneutstyr

Power Clean:

  • Fjerner eksos og andre forurensninger. I kombinasjon med magic svamp får du en utrolig effekt
  • Gjør fendere hvite og fine.
Solution by DOTS as | Powered by Flexis